Kv Trollet, Växjö

Nybyggnation lägenheter

Uppdragsgivare: Thage i Skåne AB