FELANMÄLAN UNDER GARANTITIDEN

Här anmäler du som beställare (ej boende) fel som omfattas av garanti.
Om ärendet ej omfattas av garanti kommer besöket att debiteras med minsta belopp 5000 kr (ex moms). Är du boende ber vi dig kontakta din fastighetsförvaltare eller det säljande bolaget.

Skicka ett mail till oss med de uppgifter till höger för att starta ett ärende.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande integritetspolicy.

VEAB Integritetspolicy >

UPPGIFTER SOM EFTERFRÅGAS VID FELANMÄLAN

Om ni anser att ni har ett fel eller problem som omfattas av garanti anmäler ni detta till oss via vår mail felanmalan@veab.biz med följande uppgifter:

Anmälande företag:

Namn:

Kontaktperson anmälande företag:

Namn:

Telefonnr:

Mailadress:

Kontaktperson för ev åtgärd:

Namn:

Telefonnummer:

Mailadress:

Faktureringsuppgifter samt eventuell märkning:

(om det visar sig att ärendet ej omfattas av garanti)