Norra Kyrkogården, Lund

Om- och tillbyggnader, nybyggnad Krematorium
Installation av komfortkyla för luftbehandling och kyla i kyl- och frysrum
Uppdragsgivare: Peab
2014-2015