Kv Metropol, Helsingborg

Nybyggnad hotell och garage
Uppdragsgivare: Allbygg i Höganäs AB
2013-2016