Kv Skymningen Etapp 2 och 3, Höganäs

Nybyggnation lägenheter

Uppdragsgivare: K-fastigheter