Sofiero slott Fas 2

Om- och tillbyggnad av slottet

Uppdragsgivare: Treano Bygg