ENTREPRENAD

Med början på idéstadiet arbetar vi fram en energioptimerad och kostnadseffektiv totallösning, helt anpassad efter kundens behov. Genom att komma in tidigt i byggprocessen kan vi också med vårt stora kunnande bidra med rådgivning och fungera som ett bollplank i valet av systemlösningar. Entreprenad är ett åtagande av ett företag, i det här fallet av oss, att utföra ett visst arbete inom en utsatt tidsgräns för ett bestämt pris. Det är så vi jobbar.

ENTREPRENAD INOM VENTILATION, KYLA, VÄRME M.M.

Entreprenad är ett omfattande och komplext område som kräver noggrannhet och expertis på varje enskilt steg. Inom entreprenadområdet är specialisering inte bara önskvärt, utan absolut nödvändigt. Särskilt när det handlar om sådana tekniskt krävande områden som kyla, uppvärmning, rör, elektricitet samt styr- och reglerteknik. Detta är anledningen till att anlita rätt expertis i form av underentreprenörer är avgörande.

Varje underentreprenör vi anlitar har djupgående kunskap inom sitt specialområde, vilket säkerställer att varje aspekt av ditt projekt hanteras med den uppmärksamhet och skicklighet det förtjänar. Det är genom detta fokus på detaljer och expertis inom varje entreprenadområde som vi kan garantera att arbetet inte bara uppfyller, utan överträffar dina förväntningar. Med en sådan dedikerad approach inom entreprenad kan du vara trygg i vetskapen att ditt projekt utförs med högsta möjliga kvalitet och effektivitet från början till slut.

VÅRT MÅL

Vårt mål är att i samarbete med kunden skapa en bra inomhusmiljö med hänsyn till bygg- och driftskostnader, miljö- och energimål. 

Redan vid installation kan du påverka livslängden och behovet av underhåll av din anläggning.

VI ERBJUDER
  • Kalkyler och kostnadsförslag
  • Projektering
  • Olika totallösningar (el, bygg, vvs, styr- och reglerutrustning)
  • Finansiering
  • Utförande
  • Injustering och igångkörning
  • Egen tillverkning
Entreprenad

Vårt serviceavtal garanterar dig kostnadseffektivitet och lång livslängd på dina system, utan också en märkbart lägre energiförbrukning. Vårt engagemang slutar inte där – vi skräddarsyr lösningar för varje situation, och det inkluderar klimat- och energigaranti samt tillsynsavtal för din fullständiga trygghet.

I projekteringsfasen hos VEAB kombinerar vi teknisk expertis med en djupgående analys, allt för att kunna leverera de mest optimala lösningarna för varje unikt projekt. Med en stark grund av erfarenhet och branschkunskap tar vi hand om varje detalj och säkerställer att dina specifika behov möts, med högsta precision.

Sedan 2009 är VEAB stolt över att vara certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vårt avancerade ledningssystem lägger stor vikt vid kontinuerlig förbättring när det gäller kvalitet och miljö. Den låga frekvensen av avvikelser visar tydligt vår höga standard och kompetens.