ENTREPRENAD

Vi utför alla typer av entreprenader inom ventilation, kyla, värme, rör, el och inom styr- och reglerområdet. Vi är lyhörda för vad kunden vill ha och arbetar alltid i nära dialog med alla inblandade aktörer. 

Med början på idéstadiet arbetar vi fram en energioptimerad och kostnadseffektiv totallösning, helt anpassad efter kundens behov. Genom att komma in tidigt i byggprocessen kan vi också med vårt stora kunnande bidra med rådgivning och fungera som ett bollplank i valet av systemlösningar. 

VÅRT MÅL

Vårt mål är att i samarbete med kunden skapa en bra inomhusmiljö med hänsyn till bygg- och driftskostnader, miljö- och energimål. 

Redan vid installation kan du påverka livslängden och behovet av underhåll av din anläggning.

VI ERBJUDER
  • Kalkyler och kostnadsförslag
  • Projektering
  • Olika totallösningar (el, bygg, vvs, styr- och reglerutrustning)
  • Finansiering
  • Utförande
  • Injustering och igångkörning
  • Egen tillverkning