PÅGÅENDE PROJEKTERING

Malmö

Vallgraven Fas 2, Ystad
Nyproduktion skola och lokaler
Uppdragsgivare: Thage i Skåne AB

Kämnärsrätten, Lund
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: Nimab

Södervärn Fas 1, Malmö
Nyproduktion skola
Uppdragsgivare: MVB Syd AB

Bara Närbo
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: Peab

Gryningen Fas 1, Lund
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: Peab

Vallmovallen, Vellinge
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: Peab

Virket 6, Lund
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: MTA

Skjutskontoret, Malmö
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: PEAB

Kristianstad

Östermalms Park, Kristianstad
Nyproduktion bostäder/affärsytor
Uppdragsgivare: Skanska

Kiaby skola
Tillbyggnad skola
Uppdragsgivare: B&G Bygg

Charlottesborgshemmet storkök
Om- och tillbyggnad kök
Uppdragsgivare: Skanska

Grisen & Draken restaurang
Ombyggnad lokal
Uppdragsgivare: Skanska

Sesam Arkitektkontor
Ombyggnader lokaler
Uppdragsgivare: Skanska

Helsingborg

Brunnsberga förskola
Åtgärder efter brannskada
Uppdragsgivare: Karaten Bygg

Sofiero Slott
Om- och tillbyggnad
Uppdragsgivare: Treano

LSS Mörarp
LSS-boende
Uppdragsgivare: Sydbyggarna