PROJEKTERING INOM MALMÖ, LUND och HELSINGBORG

Malmö

Vallgraven Fas 2, Ystad
Nyproduktion skola och lokaler
Uppdragsgivare: Thage i Skåne AB

Kämnärsrätten, Lund
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: Nimab

Södervärn Fas 1, Malmö
Nyproduktion skola
Uppdragsgivare: MVB Syd AB

Bara Närbo
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: Peab

Gryningen Fas 1, Lund
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: Peab

Vallmovallen, Vellinge
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: Peab

Virket 6, Lund
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: MTA

Skjutskontoret, Malmö
Nyproduktion bostäder
Uppdragsgivare: PEAB

Kristianstad

Östermalms Park, Kristianstad
Nyproduktion bostäder/affärsytor
Uppdragsgivare: Skanska

Allöskolan
Nybyggnation skola
Uppdragsgivare: Thage i Skåne AB

Gamlegården Bo service
Ombyggnad lokaler
Uppdragsgivare: Skanska Direkt

Helsingborg

Brunnsberga förskola
Åtgärder efter brannskada
Uppdragsgivare: Karaten Bygg

Sofiero Slott
Om- och tillbyggnad
Uppdragsgivare: Treano

LSS Mörarp
LSS-boende
Uppdragsgivare: Sydbyggarna

Vår expertis sträcker sig från ventilation och kyla till värme och el. Det är vad som definierar oss på VEAB. Med en stark inriktning på lyhördhet och tidig involvering i processen, formulerar vi energioptimerade lösningar, skräddarsydda för varje projekts unika krav.

Vårt serviceavtal garanterar dig kostnadseffektivitet och lång livslängd på dina system, utan också en märkbart lägre energiförbrukning. Vårt engagemang slutar inte där – vi skräddarsyr lösningar för varje situation, och det inkluderar klimat- och energigaranti samt tillsynsavtal för din fullständiga trygghet.

Sedan 2009 är VEAB stolt över att vara certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vårt avancerade ledningssystem lägger stor vikt vid kontinuerlig förbättring när det gäller kvalitet och miljö. Den låga frekvensen av avvikelser visar tydligt vår höga standard och kompetens.