SERVICEAVTAL ENTREPRENAD

Med ett serviceavtal hos VEAB säkerställer du en kostnadseffektiv och hållbar drift. Detta innebär inte bara en avsevärd minskning i energiförbrukning, utan också en betydligt förlängd livslängd för dina installationer. Vi är helt fakriksberoende och kan därför välja de bästa tekniska lösningar efter just era behov och önskemål.

Klimatgaranti

Denna garanti säkerställer att ditt inomhusklimat alltid är optimalt, vilket bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Energigaranti

Genom denna garanti lovar vi en effektiv energianvändning, vilket i sin tur leder till lägre kostnader och en mindre miljöpåverkan.

Tillsynsavtal

Regelbundna kontroller och underhåll av dina system för att säkerställa deras prestanda och minska risken för oväntade problem.

Eftersom vi är helt fabriksberoende, har vi möjlighet att skräddarsy de mest lämpliga tekniska lösningarna, exakt anpassade efter dina specifika behov och önskemål.

INOM SERVICEAVTALEN ERBJUDER VI ÄVEN

  • Underhållsservice
  • Reparationer och felsökning på fastighetstekniska installationer
  • Energianalyser av fastigheter
  • Injustering av värme, ventilation, kyla, styr och regler
  • Driftsinstruktioner
  • OVK samt andra myndighetsbesiktningar

SERVICEANSVARIGA

VEAB Malmö

Dan Olsson
0707 – 62 04 87
dan.olsson@veab.biz

VEAB Kristianstad

Peter Cullen
0733 – 28 98 30
peter.cullen@veab-vent.biz

Vår expertis sträcker sig från ventilation och kyla till värme och el. Det är vad som definierar oss på VEAB. Med en stark inriktning på lyhördhet och tidig involvering i processen, formulerar vi energioptimerade lösningar, skräddarsydda för varje projekts unika krav.

I projekteringsfasen hos VEAB kombinerar vi teknisk expertis med en djupgående analys, allt för att kunna leverera de mest optimala lösningarna för varje unikt projekt. Med en stark grund av erfarenhet och branschkunskap tar vi hand om varje detalj och säkerställer att dina specifika behov möts, med högsta precision.

Sedan 2009 är VEAB stolt över att vara certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vårt avancerade ledningssystem lägger stor vikt vid kontinuerlig förbättring när det gäller kvalitet och miljö. Den låga frekvensen av avvikelser visar tydligt vår höga standard och kompetens.