SERVICE

TECKNA SERVICEAVTAL HOS OSS!

Genom att teckna serviceavtal hos VEAB garanterar du en så ekonomisk drift som möjligt, en längre livslängd och lägre energiförbrukning. Vi kan erbjuda flexibla underhållskoncept som till exempel klimatgaranti, energigaranti och tillsynsavtal. 

Vi är helt fakriksberoende och kan därför välja de bästa tekniska lösningar efter just era behov och önskemål. 

VI ERBJUDER

  • Underhållsservice
  • Reparationer och felsökning på fastighetstekniska installationer
  • Energianalyser av fastigheter
  • Injustering av värme, ventilation, kyla, styr och regler
  • Driftsinstruktioner
  • OVK samt andra myndighetsbesiktningar

SERVICEANSVARIGA

VEAB Malmö

Dan Olsson
0707 – 62 04 87
dan.olsson@veab.biz

VEAB Helsingborg

Michael Jakobsen
0720 – 69 71 76
michael.jakobsen@veab.biz

VEAB Kristianstad

Peter Cullen
0733 – 28 98 30
peter.cullen@veab-vent.biz